Loading...

Kontakt

Mgr. Jindřich Mayer, advokát
+420 721 838 616
mayer@mayerlegal.cz

Sídlo: Hlinky 46/116, 603 00 Brno
IČO: 02969653
Evidenční číslo ČAK: 15654

Při návštěvě naší kanceláře doporučujeme využít k parkování garáže Office Center, jejichž vjezd se nachází v budově na adrese Hlinky 118, Brno přímo sousedící s budovou sídla naší kanceláře.

Informace pro spotřebitele

Dovolujeme si tímto informovat klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem upozorňujeme klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, má klient právo obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu – www.cak.cz).