Loading...

Jindřich

Mayer

Jindřich Mayer vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2010 s titulem Mgr. Po studiu začal spolupracovat s jednou z největších advokátních kanceláří v České republice a následně jako advokát spolupracoval s významnou advokátní kanceláří v Brně.

V roce 2017 založil svou vlastní moderní advokátní kancelář zaměřenou na poskytování právních služeb online. Advokát Jindřich Mayer se specializuje zejména na smluvní právo, problematiku převodu nemovitostí a stavebnictví, vymáhání náhrady újmy na zdraví a problematiku informovaných souhlasů pacientů, právo duševního vlastnictví a právo IT a rovněž převody lékařských ordinací. Poskytuje však právní služby ve všech oblastech práva.

Po bezmála 10 letech praxe v roce 2020 spustil v rámci své advokátní činnosti platformu kontrolasmluv.eu, zaměřenou na online kontrolu česky i anglicky psaných smluv.

  • Hovoří anglicky.
  • Úspěšně složil zkoušku z právní angličtiny TOLES Higher s nejvyšším možným ohodnocením.
  • Je členem České advokátní komory.